Norra Gärdesgatan

 

Arbetsnamnet för bostadsbolagets nästa byggprojekt är Norra Gärdesgatan, lägenheterna planeras vara klara i januari/februari år 2022. Vi kommer att få både ettor, tvåor och två stycken treor när bygget är klart, totalt blir det 40 lägenheter.

Hyran är ännu inte förhandlad med hyresgästföreningen varför vi ännu inte kan kontraktera er på en specifik lägenhet, däremot kan ni lämna en intresseanmälan till oss. Vi kommer att lägga upp mer information när förhandlingen är klar.

 

 

Bild ovan är inifrån en 1:a och nedan från en 2:a

Bögatan 2 i Töcksfors

 

Vi har handlat upp en byggentreprenör, Elms Byggnadsfirma AB från Hagfors som kommer att genomföra renoveringen. Vi håller nu på med att förhandla med hyresgästföreningen om hyresökning på grund av kommande ROT-renovering.

Idag har vi inget startdatum men planerar att påbörja renoveringen under hösten/vinter 2020.

Hotellet

 

Som många har sätt så har hotellet fått en ställning runt sig. Fasaden på Hotellet har behov av att lagas, vi håller nu på att riva ner befintlig fasad och sätta upp nya skivor enligt bilden och beräknar vara klar under vintern 2020.

Övriga projekt

Fönsterbyte Storgatan 26

Vi kommer att byta fönster på Storgatan 26. Entreprenören är Elms byggnadsfirma AB. Just nu håller vi på att gå igenom ekonomin och tidplanen i projektet. 

Ommålning av området Dungen

Hela området på Dalvägen kommer utvändigt att målas om, entreprenör är Tobbes måleri. Målningsarbetena beräknas vara färdiga hösten 2020.