Att bo hos oss

På Årjängs Bostäder bryr vi oss om våra hyresgäster – på riktigt! Vare sig vi är lokalvårdare, fastighetsskötare, snickare, målare, ekonom eller vd, vill vi skapa en trygg och trivsam miljö för dig. Du står i centrum och vi lyssnar på dig.

Undersökningar visar att dagens hyresgäster är nöjda med oss och vår service, det är något vi vill fortsätta att leva upp till.

Varmt välkommen till oss!

Service för dig

Alla bostadsområden ligger centralt med närhet till handel och service. Samtidigt är det inte långt till naturupplevelser.

I hyran ingår underhåll av lägenhet samt skötsel och underhåll av bostadsområde, sophämtning, vatten, värme och varmvatten. Kostnader som tillkommer är hushållsel, telefon och hemförsäkring.

Här hittar du information som ger dig rätt hjälp

Felanmälan 0573-128 44

Har du problem med droppande kran, stopp i avloppet, kallt i lägenehten eller elfel?
Gör en felanmälan så hjälper vi dig snarast.

Öppettider felanmälan:

Vardagar: 08.00-15.00

Stängt för lunch mellan 12.00-13.00

Felanmälan via mail felanmalan@arjangsbostad.se

Vid behov av akut hjälp då felanmälan är stängd ring 070-315 90 80

Service efter ordinarie arbetstid

(Ordinarie arbetstid är mån-fre 07.00-16.00)

Securitas 0771-50 60 91

Störningsjour och parkeringsövervakning samt låsöppning efter ordinarie arbetstid.

Journummer 070-315 90 80

Utryckning sker endast på akuta fall, som inte utan olägenhet kan vänta tills ordinarie arbetstid, och för fel som orsakar skada på egendom, fastighet och/eller person.

Hjälp med enklare göromål

Vill du ha hjälp med enklare göromål som ligger utanför ordinarie service/felanmälan så hjälper vi förstås gärna till med det. Det kan t ex vara byte av batteri i brandvarnare, lysrörsbyte eller liknande. För sådana tjänster tar vi ut en avgift på 100 kr (50 kr för tillkommande tjänst i samma lägenhet vid samma tillfälle). Avgiften läggs på nästa hyresavi.

Hyrespolicy

Årjängs Bostads AB vårdar och utvecklar hyresrätten så att den upplevs som en eftertraktad boendeform. Alla skall ha lika rätt och möjlighet att söka bostad hos Årjängs Bostads AB. Vi skall bidra till att skapa trivsamma, trygga områden och nöjda hyresgäster för alla kategorier av samhällets invånare.

Av de personer som skall bo hos oss har vi följande grundkrav:

 • Du skall ha fyllt 18 år för att få teckna eget kontrakt
 • Prioritetsordning sker via bostadskön i turordning. Undantag kan efter prövning ske vid nyinflyttning till Årjängs kommun.
 • Du skall kunna betala hyran med Din inkomst. Ett riktmärke är att sökandes bruttoinkomst skall uppgå till 3 gånger hyra för aktuell lägenhet eller annan påvisad betalningsförmåga och god betalningshistorik.
 • Inga betalningsanmärkningar
 • Du skall ha hemförsäkring
 • Särskild prövning sker vid obetalda skulder som förfallit till betalning, kreditanmärkningar eller andra för boendet negativa referenser. Prövning görs av berörd handläggare i samråd med VD.
 • Referenser i tidigare boende.

Huvudregel

Person måste själv anmäla sig till Årjängs Bostads AB:s bostadskö. Lediga lägenheter fördelas efter det datum som personen registrerats i vår bostadskö. Medicinska skäl prövas av berörd handläggare och i samråd med VD.

Särskild hänsyn kan även tas till:

Hyresgäst vars boende överstiger 1 år och som fått förändrade boendebehov.
Hushåll med särskilda stödbehov genom vårt samarbete med socialförvaltningen
och kommunen i övrigt.

Hyresgästinformation

Det är du som hyresgäst som är vår livsnerv. Vi strävar efter att vara lyhörda för dina synpunkter och önskemål. Självklart kan vi inte uppfylla alla önskemål, men vår målsättning är att sätta dig som hyresgäst i centrum och lyssna på dina synpunkter.

Inflyttning

Hyresgäster har rätt att tillträda lägenheten på avtalad dag. Skulle lägenheten inte vara färdig har hyresgästen rätt till en reducering av hyran. Lägenhetens skick fastställs vid in- och avflyttningsbesiktningen.

Anmäl flyttning (Blanketter till flyttningsanmälan finns i Postens flyttpaket). Genom flyttningsanmälan når man:

Lokala Skattekontoret
Länsstyrelsen
Bil- och körkortsregistret
Försäkringskassan
Pensionsmyndighet
Anmäl adressändring (Blanketter till flyttningsanmälan finns i Postens flyttpaket). Anmäl adressändringen till:

Garage och bilplats

Motorvärmare finns tillgänglig på de flesta av våra bostadsområden till en kostnad av 160:- per månad. Garage och carport finns endast på bostadsområdet Hällan i Årjäng. Garage kostar då 375:- per månad och carport 200:- per månad. Kom ihåg att dra ur motorvärmarsladden ur stolpen när bilen inte är ansluten (på grund av säkerhets skäl). För att hyra p-plats, garage med mera kontakta vår uthyrningsavdelning 0573-12842.

Utflyttning

Att tänka på vid utflyttning:

Uppsägningen ska ske skriftligt tre månader i förväg.

I samband med utflyttningen sker en avflyttningsbesiktning. Tänk på att städa ur lägenheten noggrant så undgår vi förseningar och merkostnader för dig. Samtliga nycklar lämnas på uthyrningskontoret (alternativt hos fastighetsskötaren i Töcksfors).

Reparationsskyldighet

Hyresgästen skall vårda lägenheten väl. Hyresgästen eller någon för vilken denne svarar, är skyldig att ersätta skada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse.

Hyresgästen har rätt till "normalt slitage" i lägenheten. Genom vanlig förslitning uppkommer naturligtvis, efter många år, vissa brister i lägenheten, som kan betraktas som "skador". För skador i den bemärkelsen är hyresgästen inte ansvarig.

Typiska skador, för vilka hyresgästen är ersättningsskyldig - om han vållat dem- är t ex sönderslagna handfat, spräckta toaletter eller lock till dessa, sönderslagna fönsterrutor, oaktsamhet vad gäller målning och tapetsering etc.

Hyresvärdens underhållsskyldighet är att med skäliga tidsmellanrum måla, tapetsera och utföra andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring på grund av ålder och bruk. Man brukar i normalfall räkna med 10-13 år.

Med hänsyn till reglerna om skick och reparationsskyldighet är det betydelsefullt för hyresvärden att bl a genom besiktningar konstatera lägenhetens skick.

I samband med uppsägning finns möjlighet till förbesiktning, detta för att eventuella fel och brister ska kunna åtgärdas av hyresgästen innan utflyttning.

Skadedjur

I och med att vi reser mer, både inom och utom Sverige, har det blivit vanligare att man får med sig skadedjur och ohyra hem. Exempel på skadedjur kan vara vägglöss och kackerlackor. 

Om du misstänker att du fått skadedjur i din lägenhet är du skyldig enligt hyreslagen att anmäla detta till hyresvärden. Du kontaktar oss via felanmälan: 0573-12844 eller mejl. Vi kontaktar vår samarbetspartner Anticimex som kommer och sanerar. Årjängs Bostads AB står för saneringskostnaderna men du som hyresgäst har dock inte rätt till någon ersättning.

För mer information läs gärna mer på Anticimex webbplats.

Vanliga frågor och svar

Får jag måla och tapetsera själv?

Svar: Ja, du får måla och tapetsera eller göra liknande förändringar. Men du måste utföra det fackmannamässigt. Ta kontakt med hyresvärden innan.

Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?

Svar: Ja, men du måste ha hyresvärdens tillstånd. Du måste ha beaktansvärda skäl. Studier, sjukdom, tillfälligt arbete på annan ort, provbo är exempel på beaktansvärda skäl.

Är jag skyldig att visa min lägenhet när den är ledig för uthyrning?

Svar: Ja, du är skyldig att visa upp lägenheten på lämplig tidpunkt.

Måste jag teckna hemförsäkring för min bostad?

Svar: Ja. I våra lägenheter är det krav på att ha gällande hemförsäkring.

Får man ha djur i lägenheten?

Svar: Ja, om man sköter dom och det inte utgör en sanitär olägenhet.

Får jag ha inneboende?

Svar: Ja det får du.

Mer information
Om regler som gäller för dig som hyresgäst kan du läsa om på www.sabo.se.
Källa: ABO

Kabel-TV och bredband

I de lägenheter som har Kabel-TV ingår följande kanaler:
SVT1,SVT2,TV3,TV4, 7:an, TV5, Eurosport, NRK1, TV2 Norge, National Geografic, Cartoon Network, Tv 24, Barnkanalen, Kunskapskanalen och TV6.

På Storgatan 62 erbjuds en fastighetsanslutning, det vill säga fiberanslutning och switchar. Med detta bredbandsnät installerat kan de boende i fastigheten använda sig av Telias breda tjänsteutbud. Exempelvis Telia Digital-tv och Telia Bredbandstelefoni samt flera olika hastigheter på Telia Bredband FiberLan.

Kvarnåsgatan 17 i Årjäng har ett mindre utbud då dessa lägenheter får sin tv-signal från kommunens äldreboende.

På Hällan/Gärdesgatan, Mellanås, Järnvägsgatan, Storgatan 24-28, Prästgårdsområdet, Västra Torggatan 2 och 3 samt Solängsvägen ingår fiberanslutning med Telia bas: SVT1, SVT2, SVT 24, Kunskapskanalen, Barnkanalen, TV4, Axess TV, NRK1, NRK2, TV2 Norge. Dessutom finns möjlighet att själv köpa till tjänster via Öppen Fiber. För mer information om leverantörer och tjänster se Årjängs Näts hemsida.

 

 

Brandsäkerhet

I din lägenhet ska det finnas brandvarnare när du flyttar in, den tillhör Årjängs Bostads AB men det är du som ansvarar för att batteriet blir bytt och att varnaren testas, och den får inte tas med när du flyttar.

Skulle det inte finnas någon brandvarnare i din lägenhet när du flyttar in, kontakta vår felanmälan , så monterar vi en åt dig. Samma gäller om den slutar att fungera, kontakta felanmälan så byter vi ut den.

Trapphuset får ej blockeras av cyklar, barnvagnar, rullatorer mm. Detta är en utrymningsväg. Samtidigt försvåras framkomlighet för brandmän och ambulanspersonal om trapphuset är blockerat. Tänk på att detta är för din egen och dina grannars säkerhet.

 

 

Goda råd

De vanligaste orsakerna till brand är elektriska fel, brand vid matlagning och levande ljus. Här följer några råd om vad du kan göra för att förhindra olyckor eller vad du bör göra om det börjar brinna.

 • Lämna aldrig levande ljus obevakade
 • Använd ljusstakar i obrännbart material
 • Placera ljusstaken på säkert avstånd från brännbart material
 • Ha vatten till hands  (tex i en sprayflaska) när du har levande ljus tända för snabb släckning innan elden fått fäste
 • Dra alltid ur kontakten direkt när du använt strykjärn, vattenkokare och brödrost etc.
 • Stäng av tv:n med strömbrytaren –inte bara med fjärrkontrollen.
 • Ställ aldrig levande ljus, blommor eller liknande på tv, stereo, video.
 • Låt inte tvätt- eller diskmaskin vara igång när du går och lägger dig, eller lämnar lägenheten.
 • Ha alltid ett lock nära till hands för att kväva elden när du steker, friterar eller gör fondue.
 • Rengör regelbundet filtret i köksfläkten

Om olyckan är framme:

Släck med vatten eller om det är elektrisk utrustning som fattat eld: med brandsläckare. Dra då också ur kontakten. Om det är olja eller fett som brinner, använd ett  lock eller t ex en kraftigare matta för att kväva elden. Stäng också av köksfläkten om eld uppstår i anslutning till den.

Miljö

För att värna om miljön källsorterar vi soporna  i våra soprum/återvinningsstationer.

Hushållsavfall:

Hit räknas t ex blöjor, dammsugarpåsar, diskborstar, förpackningar av cellplast och matrester.

Plastförpackningar:

Hit räknas hårda plastförpackningar t ex flaskor, burkar och dunkar.
Mjuka plastförpackningar t ex plastpåsar, refillpaket och tuber.

Metallförpackningar:

Hit räknas t ex konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, torra färgburkar och aluminiumformar.

Glasförpackningar:

Hit räknas glasflaskor utan pantvärde, vi skiljer på färgat och ofärgat glas.

Tidningar och returpapper:

Vi skiljer på wellpapp och annat papper.

Besök Årjängs kommuns webbplats för mer information om kommunens återvinnings- och miljöstationer.

Hantering av personuppgifter

Årjängs Bostads AB:s hantering av personuppgifter.

För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Våra kontaktuppgifter finner du här.

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Årjängs Bostads AB samlar in uppgifter från dig när du bor hos oss eller när du ställer dig i bostadskö. Vi samlar även i vissa fall in uppgifter från andra källor än dig, till exempel vid kreditupplysningar.

Vi behandlar många olika typer av personuppgifter, till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer mm. All information som vi behandlar om dig görs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Årjängs Bostads AB och av våra Personuppgiftsbiträden. Vi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att personuppgiftsbehandlingarna sker enligt gällande lag.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra om vi inte är skyldiga enligt lag eller myndighetsbeslut att göra detta. Årjängs Bostads AB lyder dock under offentlighetsprincipen. Detta innebär att många av våra handlingar är offentliga. Dessa måste vi lämna ut om någon begär det. Före utlämnandet genomförs alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Huvudregeln är att Årjängs Bostads AB inte överför några uppgifter till länder utanför EU/EES.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan dock inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som t ex bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

Vi har gemensamt Dataskyddsombud med Årjängs Kommun, Lina Johannesson. Hon nås via kommunens växel: 0573-14100. Till henne kan du vända dig med synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter. Du kan även vända dig till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.